MALAYSIAN COMMUNICATIONS AND MULTIMEDIA COMMISSION
 • To Validate and Verify Data of  Radio Communication Infra (RCI) Phase 4 Sarawak.
www.skmm.gov.my
PENGURUSAN AIR PAHANG BERHAD (PAIP)
 • Pipeline Data Capture using DGPS in Temerloh, Pahang Phase 2.
www.paip.com.my
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (DBKL)
 • Kerja Pengukuran Bagi Tujuan Pendaftaran Jalan Awam ke dalam Sistem Maklumat Rekod-rekod Jalanraya Malaysia (MARRIS).
www.dbkl.gov.my
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA
 • Pembekalan Imej Quickbird Bagi Kawasan Alor Setar.
www.townplan.gov.my
JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA
 • GNSS Data Update and Verify for StreetView Mapping.
www.jupem.gov.my
MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG (MPS)
 • Kerja-kerja bagi Projek Pengintegrasian Pangkalan Data Jalan.
www.mps.gov.my
JABATAN PERTANIAN MALAYSIA
 • Pembangunan Sistem MyPris (Malaysia Pesticide Registration and Information System).
www.doa.gov.my
JABATAN ALAM SEKITAR MALAYSIA (JAS)
 • Penyuntingan Data Geospatial Sungai Sabah dan Sarawak.
www.doe.gov.my
MALAYSIAN PALM OIL BERHAD
 • Pendigitan Sempadan Kawasan Peta Asas JUPEM dan Pelarasan kepada Data Soil, Agroiklim dan Crop Suitable Untuk Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
www.mpob.gov.my
INSTITUT PENYELIDIKAN HIDRAULIK KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)
 • Application Maintenance for Simulated Hydro - Climate Geoinformation System.
www.nahrim.gov.my
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
 • Kerja Pengumpulan Data Jalan Menggunakan Kaedah GPS Bagi Jalan Persekutuan Seluruh Negeri Kelantan.
www.jkr.gov.my
KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
 • Modul Latihan Perisian Mapinfo kepada Agensi Pembekal Data MacGDi, Negeri Terengganu.
www.nre.gov.my
AGENSI REMOTE SENSING MALAYSIA (ARSM)
 • Membekal dan Menghantar Peralatan Penyelidikan Bagi Kegunaan Kerja Lapangan Untuk Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM).
www.remotesensing.gov.my
INSTITUT PENILAIAN NEGARA
 • Pembekalan Peralatan Komputer dan Toner ke Institut Penilaian Negara.
www.inspen.gov.my
JABATAN PERHUTANAN NEGERI PAHANG
 • Kerja Ukur GPS bagi Penentuan Kawasan Sempadan Hutan Mukim Kuantan dan Jerantut bagi Jabatan Perhutanan Negeri Pahang.
www.forestry.pahang.gov.my
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
 • Penyelenggaraan Rangkaian Tanpa Wayar.
www.moh.gov.my
KEMENTERIAN BELIA & SUKAN
 • Perkhidmatan Pengurusan Fotografi Untuk Program Cluster Sukan Hari Belia Negara 2010.
www.kbs.gov.my
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)
 • Demarcation Survey on PT 20304, Pusat Pemulihan Mukim Serendah, Selangor.
www.mais.gov.my
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
 • Membekal Peralatan Makmal Untuk Kegunaan Makmal Remote Sensing & GIS di Pusat Pengajian Kejuruteraan Alam Sekitar.
www.unimap.edu.my
KEMENTERIAN PERTANIAN & INDUSTRI ASAS TANI
 • Perolehan Rugged Laptop Untuk Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah.
www.moa.gov.my